08-34 21 22

Hälsporre behandling


Hälsporre behandling – Massage

En hälsporrebehandling som vi erbjuder innebär att vi masserar omkringliggande muskler för att få avlastning runt hälsporren.

Massagen kan även innebära att vi gör en ”tvära friktioner” behandling. Denna behandling av hälsporre kan vara mycket effektiv och innebär att du får en massage hårt tvärs plantar fascians riktning för att öka cirkulationen och bryta ner ärrvävnad i senan. Det påskyndar läkningen avsevärt.

HÄLSPORREBEHANDLING – ELBEHANDLING

Elbehandling Skanlab & laser.

SKANLAB

Är en djupgående värmebehandling som bryter upp ärrvävnaden och ökar blodcirkulationen i senan mer på djupen än av massage och tvära friktioner gör.

LASER

Ökar förbränningen i cellerna så att dom delar sig snabbare. På så sätt kan påskynda och sätta igång en ny läkningsprocess. Vilket gör att du blir fri från din hälsporre snabbt

HÄLSPORREBEHANDLING – TEJPNING

Tejpningen bygger upp och stödjer hålfoten. Våra specialister sätter tejpen på ett sådant sätt att du får avlastning som hälsporren behöver för att läka och minskar smärtan. Detta påskyndar läkningen och rätt utfört hjälper det dig oerhört mycket. Läs mer om tejpning här Hälsporre tejpning

HÄLSPORREBEHANDLING – REHABILITERINGSPROGRAM

Vi hjälper dig att ta fram ett program och guidar dig i din rehabilitering för att bli av med din hälsporre. Vi hjälper dig praktiskt att träna upp de försvagade musklerna som bygger upp fotvalvet så att smärtan lindras och att du slipper få hälsporre igen.

Kontakta oss idag för snabb, effektiv och trygg behandling av din hälsporre.